responsabilidad Tag

Déchedesvos conta dunha consecuencia moi positiva da crise? Estánse a forxar moitos proxectos e iniciativas que veñen con vento fresco e son inovadoras e creativas. En resumidas contas: que se caracterizan pola súa autenticidade e singularidade. Educultoras, s. coop. galega é un proxecto así. Cando entramos na...