Cookies e política de privacidade

Este sitio web recolle algúns Datos Personais dos seus Usuarios.

Datos Persoais recolleitos para as seguintes finalidades e utilizando os seguintes servizos:

Comentario de contidos

Sistema de comentario propio:

  • Datos Persoais: dirección de correo electrónico, nome e páxina web

Contactar co Usuario

Formulario de contacto:

  • Datos Persoais: apelido(s), código postal, dirección de correo electrónico, nome e número de teléfono

Estatísticas

Google Analytics:

  • Datos Persoais: Cookie e Datos de Uso

Visualizar contidos de plataformas externas

Google Fonts:

  • Datos Persoais: Datos de Uso e distintas clases de Datos, segundo especifícase na Política de Privacidade do servizo

Datos de contacto

Titular:

  • Compostela Miúda, ola@compostelamiuda.com