ESCOLAS INFANTÍS 0-3 ANOS. PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN DE PRAZAS

ESCOLAS INFANTÍS 0-3 ANOS. PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN DE PRAZAS

Erguémonos hoxe coa convocatoria no DOGA das resolucións sobre os procedementos de ADXUDICACIÓN DE PRAZAS en ESCOLAS INFANTÍS de 0 a 3 anos (non ter cumpridos 3 anos a data 31 de decembro de 2016) dependentes da XUNTA DE GALICIA.
  • en Compostela: 
   • San Roque (981 528 704) horario de 8:00 a 19:00h.
   • Polígono do Tambre (981 528 705) horario de 8:00 a 19:00h.
   • Tras Parlamento (981 528 706) horario de 8:00 a 19:00h. 
  • en Compostela:
   • Os pequerrechos en Área Central.
   • Kid´s Garden en As Burgas.
  • en Compostela:
   • EI Vite, na Praza Lalo Hernández con horario de 7:30 a 18:00h.
 
As
solicitudes de renovación de praza e de novo ingreso presentaranse en
soporte papel na propia Escola Infantil (ou por calquera dos medios
establecidos na Lei 30/1992: Rexistros, Correos…)
O
PRAZO para a presentación das solicitudes de novo ingreso é dun mes
contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no
DOGA, é dicir, o 25 de marzo, que como é venres santo, será o 26 de
marzo.

CompartirShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
Sen comentarios

Publicar un comentario